قبل از خرید شماره آنلاین بخوانید

توضیحاتی که پیش از خرید شماره آنلاین باید بخوانید

سامانه مطابق با قوانین کشور راه اندازی شده و قانونی می باشد. هرگونه استفاده غیر مجاز از شماره ها بر عهده مصرف کننده می باشد. وظیفه سامانه ، تحویل شماره برای سرویس مورد نظر و دریافت کد پیامکی می باشد، 

در صورت عدم دریافت و نمایش کد پیامکی، هیچ هزینه ای از اعتبار شما کسر نخواهد شد.

بعد از دریافت کد و استفاده در سرویس مورد نظر، هر گونه محدودیت و مسدودیت و مشکلی که از سمت سرویس مورد استفاده برای شماره ایجاد شود خارج از تعهد ما می باشد.

شماره های مورد استفاده به صورت پیش فرض تنها قابلیت دریافت یکبار پیامک را دارا هستند، لذا دریافت مجدد کد تحت هیچ عنوان برای ما امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که شماره ای قابلیت دریافت چندباره پیامک را دارا باشد هنگام دریافت شماره اطلاع داده میشود. 

شماره ها بنا به تجربه و تعهد اپراتور اصلی مخابراتی از کشورهای مختلف اختصاصی بوده و تنها شما برای سرویس خریداری شده استفاده خواهید کرد. این مسأله در اغلب قریب به اتفاق شماره ها صادق است اما در صورتی که شماره از قبل استفاده شده بود و یا بعد از آن توسط اپراتور کشور خارج از ایران به شخص دیگری واگذار شد (خلاف تعهد) ShomareMajazi تعهدی نسبت به این مسأله نمی پذیرد. پیش از وارد کردن کدفعالسازی، ابتدا شماره را ذخیره کرده تا از فعال نبودن آن در برنامه مورد نظر اطمینان حاصل کنید.


قوانین امور مالی: 

قیمت شماره ها ممکن است بنا بر تغییر نرخ دلار و ارز سایر کشورها و قوانین مخابراتی کشورها تغییر کند.

در صورت مشکل در پرداخت آنلاین و عدم شارژ حساب شما و عدم واریز وجه به حساب سایت، مبلغ پرداختی مطابق قوانین بانکی بین 24 تا نهایتا 48 ساعت به حساب شما برگشت می خورد.

درخواست انصراف از شارژ و برگشت پول به حساب شما در این صفحه درج شده است.

خواندم و ادامه خرید
تمامی حقوق محفوظ است