سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی

سامانه شماره مجازی تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این سایت دارد. این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه استفاده از این اطلاعات است که سامانه شماره مجازی از کاربران سایت جمع آوری می کند. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران سامانه شماره مجازی را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها:
شما با ثبت نام در سامانه شماره مجازی مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و … را در اختیار سامانه شماره مجازی قرار می دهید.
شما پس از ورود به سامانه شماره مجازی ٬ به عنوان کاربر سامانه شماره مجازی شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها٬ پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار سامانه شماره مجازی خواهد بود.
سامانه شماره مجازی اطلاعاتی از قبیل IP شما٬ اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده توسط شما را نیز نگهداری خواهد کرد. از اینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا تحویل محتویات متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر از سامانه شماره مجازی قرار نخواهد گرفت.
سامانه شماره مجازی اطلاعات شما را اجاره نخواهد داد بجز در مواردی که شما از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و شاکی نسبت به عملکرد شما وجود داشته باشد.

محدودیت دسترسی به اطلاعات:
سامانه شماره مجازی دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با کاربران دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت.
کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده در پایگاه داده های سامانه شماره مجازی نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم ها و روش های پیشرفته شده است.
کلیه اطلاعات مربوط به سیستم سامانه شماره مجازی در زیرساخت های محافظت شده و در مکان های امن نگهداری می شوند.

  • خرید شماره مجازی
  • ربات خرید شماره مجازی
  • تمامی حقوق محفوظ است