هویت ناشناس شما، دلیلی بر انجام جرم نیست!

در تمامی سرویس ها و سایت ها، اطللاعات کاربران برای جلوگیری از وقوع هرگونه جرم نگهداری شده و تا زمانی که مراجع قضایی درخواستی برای دریافت اطلاعات نداشته باشند، اطلاعات محفوظ است.

نگهداری امن اطلاعات کاربران،‌با آخرین تکنولوژی روز

اطلاعات کاربران با آخرین تکنولوژی روز رمزنگاری شده و در محلی امن نگهداری می شود، تلاش خود را برای هر چه تمام این مهم دریغ نمی کنیم.

راهکاری برای دور زدن تحریم

تخطی از قوانین، قابل پیگیریست

به دلیل اینکه ممکن است با داشتن هویت ناشناس در فضای مجازی دچار جرم و شکایت دیگران شوید، در صورت درخواست مراجع قضایی، اطلاعات کاربر خاطی در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد.

در صورت شکایت از شماره مجازی شما اطلاعات گزارش می شود.

برای دریافت شماره مجازی، یکی از روش زیر را انتخاب کنید

خرید از پنل تحت وب خرید از ربات تلگرامی

ما مشتریانمان را داریم!

شروع استفاده از سامانه

جهت استفاده از یکی از روش های زیر اقدام به خرید نمایید، تمامی سامانه ها یکپارچه بوده و اطلاعات خرید در تمامی سیستم های موجود می باشد.